Akciová společnost IMOB a.s. spravuje pohledávky komanditní společností GALILEO REAL, k.s.
Schema_imob

Podrobnější informace o naší společnosti obsahuje sekce profil firmy.
S novinkami o činnosti společnosti se můžete seznámit v části aktuality.
Nabídku pohledávek určených k prodeji naleznete v sekci pohledávky